Prawo Transportowe / Międzynarodowe Prawo Przewozowe

Rozwiązania przyjęte w systemie prawa przewozowego są specyficzne i często odmienne od ogólnych rozwiązań w prawie cywilnym. Zdarza się, że  z uwagi na bliskie powiązania z prawem cywilnym uczestnicy procesów transportowych i pełnomocnicy ich reprezentujący badają sytuacje prawną  w oparciu o same postanowienia umowne oraz ogólne zasady prawa cywilnego. Takie podejście  jest zdradliwe i bardzo niebezpieczne. Kancelaria w swojej pracy uwzględnia wszystkie niekiedy bardzo rygorystyczne wymogi narzucane przez prawo przewozowe oraz wnikliwie analizuje stan faktyczny. Dzięki doświadczeniu, ciągłemu kontaktowi z klientem i indywidualnym podejściu do każdej sprawy osiągamy dobre rezultaty.

About the author: plU4Bra5