Sprawy z zakresu prawa rodzinnego / postępowania rozwodowe

Prawo rodzinne jest szczególnie wrażliwą gałęzią prawa. Dobór właściwych rozwiązań z zakresu prawa rodzinnego wymaga zarówno dobrej znajomości przepisów prawa jak i doświadczenia życiowego. Świadcząc pomoc prawną w tym zakresie kancelaria kładzie nacisk na zrozumienie klienta, dokładne zbadanie okoliczności sprawy oraz wybranie strategii procesowej w ścisłej współpracy z klientem. Świadczymy pomoc prawną między innymi w sprawach o separację, rozwód, ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, wykonywanie i egzekucja kontaktów z małoletnimi dziećmi, o alimenty, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej .

About the author: plU4Bra5