Zgodnie z art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze: “Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.” Usługi kancelarii wyceniane są indywidualnie z uwzględnieniem zawiłości sprawy, wartości przedmiotu sporu, niezbędnego nakładu pracy i czasu. Wynagrodzenie jest zróżnicowane w zależności od rodzaju sprawy czy trybu postępowania. Proponujemy klientom pomoc prawną za wynagrodzenie adekwatne do naszego zaangażowania w sprawę, nakładu pracy i wiedzy.