Dochodzenie roszczeń / sprawy o zapłatę

Dotychczasowa praktyka i zdobyte doświadczenie nauczyło nas, że każdą sprawę należy analizować pod kątem praktycznym. Stoimy na stanowisku, iż zawsze należy dochodzić swoich praw, zaś nielojalny kontrahent niczym nie różni się od oszusta. Reprezentując wierzycieli często spotkaliśmy się z bardzo wymyślnymi działaniami dłużników mającymi na celu udaremnienie egzekucji i wiemy jak im skutecznie przeciwdziałać. Szybkość reakcji, konsekwentność, działanie w stałej współpracy z Mocodawcą i organami egzekucyjnymi sprawia, że skuteczność dochodzenia roszczeń jest w kancelarii na wysokim poziomie.

About the author: plU4Bra5