Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez podmioty administrujące (organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego). Działalność organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego odnosi się do wielu aspektów życia, na tym polu można wyróżnić: prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska,  gospodarki nieruchomościami, prawo drogowe i transportowe. Wszelkie działania podejmowane przez administrację publiczną mogą być przedmiotem kontroli. Oferujemy reprezentacje i prowadzenie spraw przed organami administracyjnymi na wszystkich etapach, w tym w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Kancelaria  posiada  również doświadczenie w sporach z organami podatkowymi i organami celnymi.

About the author: plU4Bra5