Reprezentacja w sprawach karnych / karnoskarbowych

Kancelaria oferuje usługi w zakresie sprawowania funkcji obrońcy oraz w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego, który wywalczy stosowne świadczenie odszkodowawcze. Zapewniamy udział na każdym etapie postępowania karnego. Na etapie postępowania przygotowawczego oferujemy wsparcie podczas pierwszych czynności procesowych takich jak przesłuchanie na policji czy w prokuraturze, reprezentacje w sprawach aresztanckich, czynny udział we wszelkich czynnościach procesowych, aktywną reprezentacje na etapie postępowania sądowego oraz wszechstronną pomoc na etapie postępowania wykonawczego.

About the author: plU4Bra5