Ochrona praw dłużników

Bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności przekłada się również na znajomość sytuacji gdzie wierzyciele nadużywają swoich praw.  Dzieje się tak w szczególności kiedy naprzeciw dłużnika stoi korporacja windykacyjna, fundusz sekurytyzacyjny czy inni przedsiębiorcy specjalizujący się w handlu długami (często przedawnionymi). Zdarza się, że dłużnik popadł w zadłużenie z przyczyn zewnętrznych, niezawinionych przez siebie. Rzetelny dłużnik, który chce świadczyć należność zasługuje na pomoc i ochronę przed wierzycielem, jeżeli ten nadużywa swoich praw. Reprezentujemy dłużników również w sprawach upadłościowych, w tym w postępowaniu o upadłość konsumencką.

About the author: plU4Bra5